Zabytki

Przykładowe projekty:

Koncepcja renowacji i restauracji budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego – hotel, wraz z dobudową nowego budynku hotelu i budynków mu towarzyszących, ul. Chmielna w Warszawie.


Projekt budowlany i Koncepcja przebudowy budynku usługowo-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego – hostel, wraz z dobudową altany przeznaczonej na pobyt ludzi (jako uzupełnienie funkcji hostelu), ul. Chmielna w Warszawie.


Opracowanie graficzne „Wytycznych konserwatorskich dla rejonu Placu Grzybowskiego w Warszawie”, dla firmy „WAB ARCHITEKCI” Marek Wacławek