Wnioski i rejestry


Wyślij wniosek z projektem elektronicznie – portal e-Budownictwo

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) – wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane

Rejestr uprawnionych do wykonywania ŚCHEB – wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej